Statybos ir elektros inžinerijos centras

UAB „Verslo Aljansas“ statybos ir elektros inžinerijos centras teikia kompleksines paslaugas įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms statybos, remonto darbus bei eksploatuojančioms įvairius statinius ir įrenginius.

Plačiau...
Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdymas

Statant statinį, kai dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.
Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius:

 

  • spręs techninius ir organizacinius klausimus, atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieną po kito
  • koordinuos darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklą
  • koreguos darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologiniame projekte
  • koordinuos nustatytų reikalavimų įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu, rangovui pateikus statybos darbų technologijos projektą
  • organizuos darbdavių keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, bei tarpusavio bendradarbiavimą
  • kontroliuos, kad darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys, palaikytų statybvietėje tvarką ir švarą, užtikrintų tinkamą darbo vietų išdėstymą, sandėliavimo vietų įrengimą
  • kontroliuos, kad darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys užtikrintų darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą
  • kontroliuos, kaip rangovai, subrangovai laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe
  • dalyvaus statybvietėje rengiamuose susirinkimuose
  • pildys statybos koordinavimo žurnalą