Statybos ir elektros inžinerijos centras

UAB „Verslo Aljansas“ statybos ir elektros inžinerijos centras teikia kompleksines paslaugas įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms statybos, remonto darbus bei eksploatuojančioms įvairius statinius ir įrenginius.

Plačiau >>
Statinių kasmetinė apžiūra

Statinių kasmetinės ir periodinės apžiūros – tai statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui). Apžiūros atliekamos vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 reikalavimais.

 

Kasmetines ir neeilines periodines apžiūras vykdo specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą.


Atliekant statinių kasmetinę apžiūrą:

 

  • detaliai apžiūrimos ir patikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos ir inžinerinė įranga;
  • nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis;
  • įvertinama nuolatinių statinio stebėjimų kokybė;
  • kasmetinės apžiūros metu atlikti statinio būklės įvertinimai aprašomi statinio kasmetinės apžiūros akte (pridedant pastebėtų trūkumų ar deformacijų nuotraukas) ir registruojami įrašu statinio techninės priežiūros žurnale.