Sertifikavimo įstaiga

Sertifikavimo įstaiga sertifikuoja (atestuoja) energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą, suderintą su Valstybine energetikos inspekcija.  

Plačiau >>
Sertifikavimo įstaiga

UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaiga nuo 2015 m. sausio 26 d. sertifikuoja (atestuoja) energetikos darbuotojus pagal energetikos darbuotojų atestavimo schemą, suderintą su Valstybine energetikos inspekcija.

 

Schema atitinka standarto LST EN ISO / IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrųjų darbuotojų sertifikavimo įstaigų keliami reikalavimai (ISO / IEC 17024: 2012)“ reikalavimus.

 

Patikslinta energetikos darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) schema 2019 m. birželio 28 d. ir 2021 m. gruodžio 27 d. (Valstybine energetikos reguliavimo taryba) suderinta su Valstybine energetikos inspekcija, šioms veiklos sritims ir kategorijoms:

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUS

 

Veiklos sritis – elektros įrenginių eksploatavimas:

 • Energetikos įmonių, eksploatuojančių elektros įrenginius, vadovų, filialų vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą;
 • Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;
 • Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;
 • Elektros įrenginius asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas;
 • Elektros įrenginių operatyvinis darbuotojas, operatyvinis-remonto darbuotojas;
 • Elektrotechnikos darbuotojas, vykdantis darbus elektros įrenginiuose;
 • Elektrotechnikos darbuotojai, vykdantys elektros tinklo ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą. 

Veiklos sritis – elektros energijos vartojimas:

 • Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį;
 • Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius.

Veiklos sritis – elektros objektų ir įrenginių įrengimas:

 • Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių įrengimo organizavimą;
 • Iki 35 kV elektros energetikos  objektus ir elektros įrenginius įrengiantys specialistai, darbininkai. 

 

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIUS

 

Veiklos sritis – šilumos įrenginių eksploatavimas:

 • Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje;
 • Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą;
 • Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą;
 • Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.);
 • Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.

Veiklos sritis – šilumos vartojimas:

 • Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį);
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą;
 • Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai.