Sertifikavimo įstaiga

Sertifikavimo įstaiga nuo 2015 m. sausio 26 d. sertifikuoja (atestuoja) Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą, suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos.

Plačiau...
Sertifikavimo įstaiga

UAB ,,Verslo Aljansas‘‘ Sertifikavimo įstaiga nuo 2015 m. sausio 26 d. sertifikuoja (atestuoja) Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą, suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos.

 

Schema atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581). Suvestinė redakcija nuo 2016-04-30 iki 2019-06-30. ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)” 8 skyriuje nustatytus reikalavimus.

 

Patikslinta energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) schema suderinta su Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 10 d. sprendimu šioms veiklos sritims ir kategorijoms:

 ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUS

 

Veiklos sritis – Elektros įrenginių eksploatavimas:

 

 • Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje;
 • Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;
 • Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;
 • Elektros įrenginius asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas;
 • Elektros įrenginių operatyvinis darbuotojas, operatyvinis-remonto darbuotojas;
 • Elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose;
 • Elektrotechnikos darbuotojai, vykdantys elektros tinklo ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą. 

Veiklos sritis - Elektros energijos vartojimas:

 

 • Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį;
 • Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius.

Veiklos sritis - Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas):

 

 • Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą;
 • Elektros įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai. 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIUS

 

Veiklos sritis - Šilumos įrenginių eksploatavimas:

 

 • Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje;
 • Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą;
 • Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą;
 • Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.);
 • Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.

Veiklos sritis - Šilumos vartojimas:

 

 • Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį);
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą;
 • Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai. 

Veiklos sritis - Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas):

 

 • Šilumos objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje;
 • Šilumos įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai.