Profesinės rizikos centras

Specialistai, atitinkantys visus kvalifikacinius ir kompetencijos reikalavimus, identifikuos rizikos veiksnius Jūsų įmonėje.

Plačiau >>
Profesinės rizikos centras

UAB „Verslo Aljansas“ specialistai, atitinkantys visus kvalifikacinius ir kompetencijos reikalavimus, identifikuos rizikos veiksnius  Jūsų įmonėje, nustatys darbo vietas, kur darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių, ir sudarys profesinės rizikos vertinimo darbų planą, atliks rizikos tyrimą, vertinimą, parengs profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planą, rekomenduos, kokias geriausias prevencines priemones taikyti.

 

Vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, rizika vertinama organizuojant ir pradedant veiklą, projektuojant ir įrengiant naujas darbo vietas, keičiant technologinius procesus, parenkant ar keičiant įrenginius, darbo priemones ar pavojingas medžiagas, parenkant įmonės personalą, keičiant įmonės struktūrą ar restruktūrizuojant įmonę.

 

Rizikos veiksnių įvertinimas atnaujinamas įvykus įmonėje sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe, ar lengvam nelaimingam atsitikimui, kurį ištyrus paaiškėja, kad šį nelaimingą atsitikimą sukėlęs pavojingas įvykis gali būti ir sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe priežastis, nustačius ar įtarus profesinę ligą darbuotojui, priėmus naujus ar pakeistus teisės aktų reikalavimus, LR valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams nustačius įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus.

 


Įvertinus darbo vietų profesinę riziką įmonėje:

 

  • sumažėja arba visiškai išvengiama nelaimingų atsitikimų;
  • išnyksta ar sumažėja galimybė susirgti profesine liga;
  • auga darbuotojų pasitenkinimas atliekamu darbu ir darbo sąlygomis;
  • didėja darbo našumas, kokybė, konkurencingumas;
  • gerėja įmonės finansiniai rodikliai.

 

REIKIA ATLIKTI PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ?

_______________________________________________________________________________


Skambinkite nurodytais telefonais arba rašykite el. paštu info@versloaljansas.lt.