Fizikinių tyrimų laboratorija - UAB Verslo Aljansas
Fizikinių tyrimų laboratorija

Fizikinių tyrimų laboratorija akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus atlikti tyrimus.

Plačiau...
Fizikinių tyrimų laboratorija

UAB „Verslo Aljansas“ Fizikinių tyrimų laboratorija akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus atlikti darbo vietų apšvietimo, displėjų elektromagnetinių laukų, darbo vietų šiluminės aplinkos, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimato, akustinio triukšmo darbo aplinkoje, vibracijos darbo vietose tyrimus.

 

Natūralus ir dirbtinis apšvietimas

 

 • Natūralaus apšvietimo apšvietos lygis
 • Natūralios apšvietos koeficientas
 • Dirbtinio apšvietimo apšvietos lygis

Displėjų elektromagnetiniai laukai

 

 • Elektrinio lauko stipris
 • Magnetinio lauko srauto tankis

Šiluminis komfortas ir šiluminė aplinka darbo patalpose, gyvenamųjų ir visuomenės pastatų patalpų mikroklimatas

 

 • Oro temperatūra
 • Santykinis oro drėgnis
 • Oro judėjimo greitis

Akustinis triukšmas darbo aplinkoje

 

 • Ekvivalentinis garso lygis
 • Didžiausias akimirksnis garso slėgio lygis
 • Svertinis garso slėgio lygis
 • Garso slėgio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažniuose

Vibracija darbo vietose (rankas ir visą žmogaus kūną veikianti vibracija)

 

 • Svertinio pagreičio vidutinė kvadratinė vertė
 • Vibracijos pagreičio vertė
 • Vibracijos pagreičio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažniuose