Fizikinių tyrimų laboratorija

Fizikinių tyrimų laboratorija akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus atlikti tyrimus.

Plačiau >>
Fizikinių tyrimų laboratorija

UAB „Verslo Aljansas“ Fizikinių tyrimų laboratorija akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus atlikti darbo vietų apšvietimo, elektromagnetinių laukų darbo vietose, šiluminės aplinkos (mikroklimato) darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose, akustinio triukšmo darbo aplinkoje, vibracijos darbo vietose tyrimus.

 

Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietose

 

 • Natūralaus apšvietimo apšvietos lygis
 • Natūralios apšvietos koeficientas
 • Dirbtinio apšvietimo apšvietos lygis

Elektromagnetiniai laukai darbo vietose

 

 • Elektrinio lauko stipris
 • Magnetinio lauko srauto tankis

Šiluminė aplinka (mikroklimatas) darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose

 

 • Oro temperatūra
 • Santykinis oro drėgnis
 • Oro judėjimo greitis

Akustinis triukšmas darbo aplinkoje

 

 • Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis
 • Didžiausias (akimirkinis) garso slėgio lygis
 • C svertinis garso slėgio lygis
 • Garso slėgio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose
 • Kasdieninis triukšmo ekspozicijos lygis operacijoje
 • Kasdieninis veikiančio triukšmo ekspozicijos lygis

Vibracija darbo vietose (visą žmogaus kūną veikianti ir per rankas perduodama vibracija)

 

 • Svertinio pagreičio vidutinė kvadratinė vertė
 • Vibracijos pagreičio vertė
 • Vibracijos pagreičio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose
 • Dieninis vibracijos poveikis operacijai
 • Dieninis vibracijos poveikis