Fizikinių tyrimų laboratorija

UAB „Verslo Aljansas“ Fizikinių tyrimų laboratorija atlieka apšvietimo, elektromagnetinių laukų darbo vietose, šiluminės aplinkos (mikroklimato) darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose, akustinio triukšmo darbo aplinkoje ir vibracijos darbo vietose tyrimus.

Plačiau >>
Fizikinių tyrimų laboratorija

UAB „Verslo Aljansas“ Fizikinių tyrimų laboratorija yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus atlikti darbo vietų apšvietimo, elektromagnetinių laukų darbo vietose, šiluminės aplinkos (mikroklimato) darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose, akustinio triukšmo darbo aplinkoje, vibracijos darbo vietose tyrimus.

 

Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietose

 • Natūralios apšvietos koeficientas
 • Dirbtinio apšvietimo apšvieta

Elektromagnetiniai laukai darbo vietose (5Hz-400 kHz)

 • Elektrinio lauko stipris
 • Magnetinio lauko stipris
 • Magnetinio srauto tankis

Šiluminė aplinka (mikroklimatas) darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose

 • Oro temperatūra
 • Oro santykinis drėgnumas
 • Oro judėjimo greitis

Akustinis triukšmas darbo aplinkoje

 • Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis
 • Didžiausias (akimirkinis) garso slėgio lygis
 • Maksimalus garso slėgio lygis
 • Garso slėgio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažnių juostose
 • Triukšmo ekspozicijos lygis

Vibracija darbo vietose (visą žmogaus kūną veikianti ir per rankas perduodama)

 • Svertinio pagreičio vidutinė kvadratinė vertė
 • Vibracijos pagreičio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavų dažniuose
 • Dieninis vibracijos poveikis operacijai
 • Dieninio vibracijos poveikio vertė