Statybos ir elektros inžinerijos centras

UAB „Verslo Aljansas“ statybos ir elektros inžinerijos centras teikia kompleksines paslaugas įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms statybos, remonto darbus bei eksploatuojančioms įvairius statinius ir įrenginius.

Plačiau...
Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra yra statybos kontrolė nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

 

Priežiūros tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutartį, įstatymus, kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
Atliekant statinio statybos techninę priežiūrą:

 

  • tikrinama, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą
  • atliekama statybos metu naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybės kontrolė
  • tikrinama atliktų statybos darbų kokybė bei mastas
  • tikrinami ir priimami paslėpti statybos darbai ir paslėptos statinio konstrukcijos
  • dalyvaujama išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius ir konstrukcijas
  • kartu su rangovu ruošiami statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentai
  • dalyvaujama statinį pripažįstant tinkamu naudoti