Statybos ir elektros inžinerijos centras

UAB „Verslo Aljansas“ statybos ir elektros inžinerijos centras teikia kompleksines paslaugas įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms statybos, remonto darbus bei eksploatuojančioms įvairius statinius ir įrenginius.

Plačiau >>
Statinių techninė priežiūra

Statinio techninė priežiūra – tai statinio naudotojo organizuojama teisės aktuose nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti nustatytus esminius statinių reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Statinio techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 reikalavimais.

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti statinių esminius reikalavimus, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

 

Statinių techninė priežiūra privaloma visiems statinių naudotojams.

 

Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją.


UAB „Verslo Aljansas“ specialistai:

  • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerines sistemas, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus, teikia pasiūlymus jiems šalinti;
  • statinio techninės priežiūros žurnale registruoja nuolatinių stebėjimų metu pastebėtus trūkumus;
  • vykdo kasmetines (pasibaigus žiemos sezonui ir, atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus, prieš prasidedant žiemos sezonui) ir neeilines apžiūras, kurių metu atestuotų specialistų komisija apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą ir surašo statinio kasmetinės apžiūros aktą;
  • pagal poreikį organizuoja esamo statinio tyrimus;
  • užpildo statinio techninį (techninį-energetinį) pasą.