Higienos įgūdžių mokymas - UAB Verslo Aljansas
Mokymo centras

UAB „Verslo Aljansas“ mokymo centro tikslas – teikti kokybiškas mokymo paslaugas, atitinkančias klientų lūkesčius.

Plačiau...
Higienos įgūdžių mokymas

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas vykdomas ir Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai išduodami remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 "Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo".


Šis mokymas privalomas:

 

 • švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui 
 • socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalui 
 • kosmetikos gaminius gaminantiems ir grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • keleivinio transporto darbuotojams, aptarnaujantiems keleivius 
 • vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus 
 • laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojams
 • vandens tiekimo įmonių darbuotojams
 • darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) 
 • švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams, minėtų įstaigų valytojams
 • skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams 
 • darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose
 • darbuotojams, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu