Mokymo centras

UAB „Verslo Aljansas“ mokymo centro tikslas – pasidalinti sukauptomis žiniomis, patirtimi bei teikti kokybiškas mokymo paslaugas, kurios būtų naudingos, aktualios ir įdomios kiekvienam klausytojui. 

 

Plačiau >>
Profesiniai mokymai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-816 UAB „Verslo Aljansas“ išduota licencija Nr. 003723 vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas.


Darbuotojų sauga ir sveikata:

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymas

 

Aukštalipių darbai:

 • Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymas
 • Aukštalipio darbų vadovo mokymas

 

Krautuvai:

 • Krautuvų vairuotojo mokymas
 • Autokrautuvo vairuotojo mokymas
 • Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymas

 

Kėlimo įrenginiai:

 • Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas
 • Kėlimo krano darbo vadovo mokymas
 • Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas
 • Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymas
 • Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymas
 • Automobilinio strėlinio krano operatoriaus mokymas
 • Tiltinio krano operatoriaus mokymas
 • Bokštinio krano operatoriaus mokymas
 • Krovinių kabinėtojo mokymas
 • Portalinio krano mašinisto mokymas

 

Kėlimo platformos:

 • Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo mokymas
 • Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymas

 

Pramoginiai įrenginiai:

 • Pramoginių įrenginių priežiūros meistro mokymas
 • Pramoginių įrenginių operatoriaus mokymas

 

Miško darbai:

 • Miško ruošos darbų vadovo mokymas
 • Medkirčio mokymas
 • Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymas
 • Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymas

 

Darbai šuliniuose:

 • Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas
 • Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymas

Darbai iškasose:

 

 • Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo mokymas
 • Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymas

 

Slėginiai indai:

 • Slėginių indų priežiūros meistro mokymas
 • Slėginių indų operatoriaus mokymas
 • Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo mokymas
 • Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymas

 

Šildymo katilai:

 • Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro mokymas
 • Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų priežiūros meistro mokymas
 • Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko mokymas
 • Automatizuotų katilų kūrenamų dujomis ir skystu kuru operatoriaus mokymas
 • Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymas
 • Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo priežiūrą, mokymas 

 

Slėginiai, garo ir karšto vandens vamzdynai:

 • Slėginių vamzdynų priežiūros meistro mokymas
 • Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas
 • Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymas
 • Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymas
 • Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymas

 

Suvirinimo darbai:

 • Metalo suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymas
 • Metalo suvirintojo dujomis mokymas
 • Metalo suvirintojo elektra mokymas

 

Cheminės medžiagos ir procesai:

 • Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymas

 

Vamzdžių klojimas:

 • Vamzdžių klojėjo mokymas
 • Vamzdynų klojėjo-montuotojo mokymas