Mokymo centras

UAB „Verslo Aljansas“ mokymo centro tikslas – pasidalinti sukauptomis žiniomis, patirtimi bei teikti kokybiškas mokymo paslaugas, kurios būtų naudingos, aktualios ir įdomios kiekvienam klausytojui. 

 

Plačiau >>
Kiti mokymai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais bei kitais galiojančiais teisės aktais, darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą, jei jis neapmokytas saugiai dirbti jam pavestą darbą.

 

UAB „Verslo Aljansas“ mokymo centras kviečia mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programas:

 • darbdavius, darbdaviui atstovaujančius asmenis - mokymas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
 • įmonių padalinių vadovus
 • įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus bei darbuotojus - gaisrinės saugos mokymas
 • įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narius
 • darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai
 • turizmo renginių vadovus - mokymas saugos ir sveikatos klausimais
 • darbuotojus, dirbančius biologinės rizikos dėl pavojingų ir užkrečiamųjų ligų sąlygomis

 

Darbuotojus, dirbančius padidintos rizikos darbus: 

 • tvarkančius krovinius rankomis
 • dirbančius aukštyje
 • dirbančius su įrengimais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą
 • naudojančius potencialiai pavojingus įrenginius
 • keliančius krovinius mechaniniais įrengimais
 • autokrautuvo ir elektrokrautuvo vairuotojus
 • vykdančius grunto kasybą ir tvirtinimą bei kitus darbus iškasose ir pylimuose
 • dirbančius šuliniuose, iškasose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose bei statiniuose, uždarose talpyklose ir ankštose patalpose
 • dirbančius miško ruošos darbus
 • krovinių kabinėtojo
 • dirbančius triukšme (virš 85db)
 • dirbančius su pavojingomis cheminėmis medžiagomis
 • dirbančius potencialiai sprogioje aplinkoje
 • savivaldybių seniūnijų, vaiko teisių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojus
 • kitus pavojingus darbus dirbančius darbuotojus, pagal suderintas su įmonių vadovais programas

 

Energetikos darbuotojus:

 • elektros energetikos sektoriaus darbuotojus
 • šilumos energetikos sektoriaus darbuotojus