Pirmosios pagalbos mokymas - UAB Verslo Aljansas
Mokymo centras

UAB „Verslo Aljansas“ mokymo centro tikslas – teikti kokybiškas mokymo paslaugas, atitinkančias klientų lūkesčius.

Plačiau...
Pirmosios pagalbos mokymas

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas vykdomas ir Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai išduodami remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 "Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo".


Šis mokymas privalomas:

 

 • kariams 
 • ikiteisminį tyrimą vykdantiems ir kitiems pareigūnams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnams
 • asmenims, turintiems leidimus laikyti ar nešioti ginklus
 • Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantiems ir įvykio vietoje dirbantiems pareigūnams ir darbuotojams, policijos pareigūnams, vykdantiems eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojams 
 • paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantiems gelbėtojams 
 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, atsakingiems už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)
 • švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų soc. darbuotojams, soc. pedagogams, individualios priežiūros personalui
 • socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų stacionariose ir kitose soc. globos įstaigose, individualios priežiūros personalui
 • kosmetikos gaminius gaminantiems ir grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • kazino vadovaujantiems inspektoriams
 • apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams
 • darbuotojams, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis
 • visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantiems darbuotojams, kelių priežiūros darbuotojams 
 • AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojams
 • keleivinio transporto darbuotojams, aptarnaujantiems keleivius
 • vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus
 • laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojams