Pramoginiai įrenginiai
NUMATOMŲ MOKYMŲ GRAFIKAS
Atestacijos data
Mokymo programos pavadinimas Kaunas Tauragė Utena Vilnius Panevėžys Klaipėda Šiauliai
Pramoginių įrenginių priežiūros meistro Grupė renkama - - - - - -
Pramoginių įrenginių operatoriaus Grupė renkama - - - - - -
Mokymo programos pavadinimas
Pramoginių įrenginių priežiūros meistro
Kaunas
Grupė renkama
Tauragė
-
Utena
-
Vilnius
-
Panevėžys
-
Klaipėda
-
Šiauliai
-
Mokymo programos pavadinimas
Pramoginių įrenginių operatoriaus
Kaunas
Grupė renkama
Tauragė
-
Utena
-
Vilnius
-
Panevėžys
-
Klaipėda
-
Šiauliai
-