Darbo saugos centras

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių įmonės vadovo uždavinių, reikalaujantis išskirtinio dėmesio.

Plačiau...
Konsultacijos

Kvalifikuoti UAB „Verslo Aljansas“ specialistai, siekdami suteikti įmonių vadovams įvairiapusę pagalbą, konsultuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės, civilinės saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais, teikia pasiūlymus kaip greitai ir efektyviai spręsti iškilusias problemas.

Vadovaujantis „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais" (patvirtintais LR Vyriausybės 2014-09-03 nutarimu Nr. 913) bei „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniais nurodymais" (patvirtintais LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014-09-22 įsakymu Nr. V-416) UAB „Verslo Aljansas“ specialistai:

 

  • konsultuos tiriant nelaimingą atsitikimą
  • paruoš ir pateiks atitinkamoms institucijoms reikalingus prašymus ir pranešimus
  • užpildys nelaimingų atsitikimų aktus N-1, N-2
  • užpildys reikalingus žurnalus