Darbo saugos centras

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių įmonės vadovo uždavinių, reikalaujantis išskirtinio dėmesio.

Plačiau >>
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme numatyta, kad darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su juridiniu asmeniu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo.

 

Visais atvejais, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.
Sudarius sutartį su UAB „Verslo Aljansas“, mūsų kompetentingi ir turintys ilgametę darbo patirtį specialistai:

 

 • atliks darbuotojų saugos ir sveikatos pirminės būklės vertinimą, identifikuos Jūsų įmonėje esančius trūkumus ir konsultuos kaip laiku ir greitai juos pašalinti;
 • parengs įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminius dokumentus;
 • atliks įmonės darbuotojams saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instruktažus darbdavio nustatyta tvarka;
 • organizuos privalomus darbuotojų sveikatos tikrinimus;
 • sudarys darbo vietų, kur turi būti vertinama rizika sąrašus, organizuos profesinės rizikos vertinimą, numatys taikytinas prevencines priemones darbo vietose;
 • konsultuos parenkant asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones, kurios leis maksimaliai sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybę;
 • dalyvaus atliekant profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui iš/į darbą bei incidentų tyrime;
 • numatys įmonės darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei periodinių mokymų ir žinių tikrinimo poreikį, organizuos reikiamus įmonės darbuotojų mokymus;
 • informuos apie priimtus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktus ir jų pakeitimus;
 • dalyvaus įmonėje Valstybinės darbo inspekcijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atliekamuose planiniuose patikrinimuose;
 • kartu su Jumis dalinsis atsakomybe už darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą įmonėje.

 

Patikėkite darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dalies funkcijų vykdymą UAB „Verslo Aljansas“ specialistams ir mes taupysime Jūsų bei kitų įmonės specialistų laiką, kurį galėsite skirti sėkmingam verslo vystymui.