Darbo saugos centras

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių įmonės vadovo uždavinių, reikalaujantis išskirtinio dėmesio.

Plačiau...
Dokumentų rengimas

Kvalifikuoti UAB „Verslo Aljansas“ specialistai parengs visus būtinus dokumentus, vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:

 

 • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos modulį
 • darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų modulį
 • darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto modulį
 • darbo tvarkos taisykles
 • įmonės darbuotojų pareigybių aprašymus
 • darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos klausimais tikrinimo tvarkos modulis
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos modulius
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas
 • įmonės gaisrinės saugos instrukcijas
 • įmonės veiksmų kilus gaisrui planą, gaisrinės saugos reikalavimų atmintines, evakavimo planus
 • asmeninių apsaugos priemonių tvarkos modulį
 • sveikatos tikrinimo tvarkos modulį
 • neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo bei nušalinimo nuo darbo tvarkos modulį
 • darbo tarybos modulį
 • saugos ir sveikatos ženklų taikymo modulį
 • darbuotojų patikėtinio rinkimų modulį
 • incidentų tyrimo tvarkos modulį
 • paaukštinimo priemonių bandymo, eksploatavimo ir apskaitos tvarkos modulį
 • paskyrų-leidimų tvarkos modulį
 • įmonės vidaus eismo tvarkos modulį