Darbo saugos centras

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių įmonės vadovo uždavinių, reikalaujantis išskirtinio dėmesio.

Plačiau >>
Dokumentų rengimas

Kvalifikuoti UAB „Verslo Aljansas“ specialistai parengs visus būtinus dokumentus, vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:

 

 • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos modulį
 • darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų modulį
 • darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto modulį
 • darbo tvarkos taisykles
 • įmonės darbuotojų pareigybių aprašymus
 • darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos klausimais tikrinimo tvarkos modulis
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos modulius
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas
 • įmonės gaisrinės saugos instrukcijas
 • įmonės veiksmų kilus gaisrui planą, gaisrinės saugos reikalavimų atmintines, evakavimo planus
 • asmeninių apsaugos priemonių tvarkos modulį
 • sveikatos tikrinimo tvarkos modulį
 • neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo bei nušalinimo nuo darbo tvarkos modulį
 • darbo tarybos modulį
 • saugos ir sveikatos ženklų taikymo modulį
 • darbuotojų patikėtinio rinkimų modulį
 • incidentų tyrimo tvarkos modulį
 • paaukštinimo priemonių bandymo, eksploatavimo ir apskaitos tvarkos modulį
 • paskyrų-leidimų tvarkos modulį
 • įmonės vidaus eismo tvarkos modulį