Darbo saugos centras

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių įmonės vadovo uždavinių, reikalaujantis išskirtinio dėmesio.

Plačiau >>
Dokumentų rengimas

Kvalifikuoti UAB „Verslo Aljansas“ specialistai parengs visus būtinus dokumentus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais  teisės aktais:

 

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos modulį;
 • Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų modulį;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto modulį;
 • Darbo tvarkos taisykles;
 • Įmonės darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • Darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos klausimais tikrinimo tvarkos modulį;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos modulius;
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • Įmonės gaisrinės saugos instrukcijas;
 • Įmonės veiksmų kilus gaisrui planą, gaisrinės saugos reikalavimų atmintines, evakavimo planus;
 • Asmeninių apsaugos priemonių tvarkos modulį;
 • Sveikatos tikrinimo tvarkos modulį;
 • Neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo bei nušalinimo nuo darbo tvarkos modulį;
 • Darbo tarybos modulį;
 • Saugos ir sveikatos ženklų taikymo modulį;
 • Darbuotojų patikėtinio rinkimų modulį;
 • Incidentų tyrimo tvarkos modulį;
 • Paaukštinimo priemonių bandymo, eksploatavimo ir apskaitos tvarkos modulį;
 • Paskyrų-leidimų tvarkos modulį;
 • Įmonės vidaus eismo tvarkos modulį;
 • Sandėliavimo stelažų patikrinimo tvarkos modulį;
 • Fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje tvarkos modulį;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos modulį;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės tvarkos modulį;
 • Pavojingų cheminių medžiagų ir/ar mišinių sandėliavimo ir naudojimo tvarkos modulį;
 • Kėlimo kranų priežiūros ir naudojimo tvarkos modulį;
 • Žinių tikrinimo testus pagal parengtas saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas;
 • Priešgaisrinės techninės komisijos nuostatus.