Darbo saugos centras

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių įmonės vadovo uždavinių, reikalaujantis išskirtinio dėmesio.

Plačiau...
Dokumentų rengimas

Dokumentų rengimas – UAB „Verslo Aljansas“ paslauga ruošiant naujus bei koreguojant jau esančius Jūsų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus.
Kvalifikuoti UAB „Verslo Aljansas“ specialistai parengs visus būtinus dokumentus vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:

 

 • privalomus pranešimus Valstybinei darbo inspekcijai
 • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo modulį
 • darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimo dokumentus
 • darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo modulį
 • darbo tvarkos taisykles
 • įmonės darbuotojų pareigybių aprašymus
 • instruktavimo ir mokymo tvarką
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas
 • įmonės gaisrinės saugos instrukcijas
 • įmonės veiksmų kilus gaisrui planą, gaisrinės saugos reikalavimų atmintines, evakavimo planus
 • asmeninių apsauginių priemonių išdavimo modulį
 • įmonės darbuotojų sveikatos tikrinimo modulį
 • neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos modulį
 • darbo tarybos rinkimo modulį