Fizikinių tyrimų laboratorija

Fizikinių tyrimų laboratorija akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus atlikti tyrimus.

Plačiau >>
Gaisrinė sauga

Už objekto priešgaisrinę būklę įmonėse, įstaigose ir organizacijose yra atsakingi jų vadovai. Atlikdami šią pareigą, vadovai privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių.

 

Gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymas kasmet sukelia 13000 gaisrų, kurie sunaikina daug vertingų objektų, juose esančių įrenginių, gaminių bei nusinešančių žmonių gyvybes.

 

Mūsų specialistai:

 

  • rengia gaisrinės saugos instrukcijas;
  • rengia įmonės priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatus;
  • rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus;
  • rengia gaisrinės saugos reikalavimų atmintines;
  • rengia žmonių evakavimo planus;
  • organizuoja ir vykdo gaisrines saugos praktines pratybas;
  • organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos teorinius ir praktinius mokymus;
  • aprūpina gaisrinės saugos ženklais, žurnalais, gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi;
  • konsultuoja gaisrinės saugos klausimais;
  • atlieka auditus.