Gaisrinės ir civilinės saugos centras

Ilgametė patirtis vedant gaisrinės bei civilinės saugos mokymus, rengiant instrukcijas, žmonių evakavimo, ekstremaliųjų situacijų valdymo, prevencijų ir veiksmų kilus gaisrui planus, konsultuojant įvairiais gaisrinės ir civilinės saugos klausimais.

Plačiau >>
Gaisrinė sauga

Už objekto priešgaisrinę būklę įmonėse, įstaigose ir organizacijose yra atsakingi jų vadovai. Atlikdami šią pareigą, vadovai privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas). Įsakyme dėl minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms patvirtinimo, numatyta, kad darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 3 valandos.

 

UAB „Verslo Aljansas“ vedamų gaisrinės saugos mokymų metu įmonės darbuotojai įgija ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie padeda greitai reaguoti ir atlikti realius gesinimo veiksmus gaisro pavojaus atveju. Gaisrinės saugos mokymai – investicija ne tik į įmonės, bet ir į visuomenės saugumą.

 

Organizuojame šiuos gaisrinės saugos mokymus:

 

 • įmonės, organizacijos, įstaigos vadovo ir jo paskirtų atsakingų asmenų gaisrinės saugos mokymai (8 val.);
 • įmonės darbuotojų ir įstaigų tarnautojų gaisrinės saugos mokymai (3 val.);
 • gaisrinės saugos, evakuacijos pratybos.

 UAB „Verslo Aljansas“ gaisrinės saugos specialistai:

 

 • rengia gaisrinės saugos instrukcijas;
 • rengia įmonės priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatus;
 • rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus;
 • rengia gaisrinės saugos reikalavimų atmintines;
 • rengia žmonių evakavimo planus;
 • organizuoja ir vykdo gaisrines saugos praktines pratybas;
 • organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos teorinius ir praktinius mokymus;
 • aprūpina gaisrinės saugos ženklais, žurnalais, gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi;
 • konsultuoja gaisrinės saugos klausimais;
 • atlieka auditus.