Gaisrinės ir civilinės saugos centras

Už objekto priešgaisrinės saugos būklę ir civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte atsako ūkio subjekto vadovas. Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo imtis būtinų priemonių ekstremalioms situacijoms išvengti, o joms susidarius, likviduoti, siekiant maksimaliai apsaugoti darbuotojus, turtą ir aplinką.

Plačiau >>
Gaisrinė sauga

Už objekto priešgaisrinę būklę įmonėse, įstaigose ir organizacijose yra atsakingi jų vadovai. Atlikdami šią pareigą, vadovai privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių.

 

Gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymas kasmet sukelia 13000 gaisrų, kurie sunaikina didelius skaičius vertingų objektų, juose esančių įrenginių, gaminių bei nusinešančių žmonių gyvybes.

 

Mūsų specialistai:

 

  • rengia gaisrinės saugos instrukcijas
  • rengia įmonės priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatus
  • rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus
  • rengia gaisrinės saugos reikalavimų atmintines
  • rengia žmonių evakavimo planus
  • organizuoja ir vykdo gaisrines saugos praktines pratybas
  • organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos teorinius ir praktinius mokymus
  • aprūpina gaisrinės saugos ženklais, žurnalais, gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi
  • konsultuoja gaisrinės saugos klausimais