Vadybos sistemų centras

Viena iš šiuolaikinės įmonės sėkmingos veiklos sąlygų yra gebėjimas pateikti rinkai kokybiškus produktus ir paslaugas, kurie atitiktų klientų poreikius.

Plačiau >>
Vadybos sistemų centras

Viena iš šiuolaikinės įmonės sėkmingos veiklos sąlygų yra gebėjimas pateikti rinkai kokybiškus produktus ir paslaugas, kurie atitiktų klientų poreikius. Įmonės konkurencingumą ženkliai didina įdiegtos vadybos sistemos, kurios skatina nuolat kelti gaminių ir paslaugų kokybę, tenkinti augančius klientų reikalavimus.

 

UAB „Verslo Aljansas“ konsultantai atliks vadybos sistemų vidaus auditus, konsultuos diegiant, prižiūrint, atnaujinant, įgyvendinant vadybos sistemas:

 

  • Kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

ISO 9001 sertifikatas Jums atveria užsienio rinkas, palengvina eksportą bei išplečia galimybes dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose.

 

Įsidiegę kokybės vadybos sistemą, Jūs gerinate įmonės tvarką, tobulinate įmonės valdymo struktūrą, darbuotojai aiškiau supranta įmonės tikslus, procesus. Svarbiausia tai, kad klientai gali labiau pasitikėti Jūsų produktais ir darbo kokybe. Įmonės, įsidiegusios ISO 9001 standartą, Europos verslo praktikoje traktuojamos kaip solidūs partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius tikslus ir kokybę.

 

  • Aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus

Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, pasiruošti griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, gerinti įmonės įvaizdį, darbo sąlygas, santykius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių. 

 

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią  LST EN ISO 45001:2018 standarto reikalavimus

Įdiegta veikianti sisteminga ir visuotinė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra efektyvus įrankis mažinant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skaičių darbe bei organizacinio pobūdžio darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus įmonėje. Taip pat ji gerina įmonės įvaizdį ir atveria galimybes dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. 

 

Pagrindinis standarto LST EN ISO 45001 tikslas – darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų efektyvus įgyvendinimas įmonėje.

 

  • Maisto saugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 22000:2018 standarto reikalavimus

Standarto pagrindinis principas – planuoti, parengti, įgyvendinti, kontroliuoti ir tobulinti maisto saugos vadybos sistemą, kurios tikslas pateikti vartotojui saugiai ir kokybiškai pagamintą maisto produktą.

 

Įdiegta veikianti maisto saugos vadybos sistema yra efektyvus būdas įmonei valdyti rizikas visoje maisto produkto gamybos grandinėje – nuo žaliavų iki gaminių, pasiekiančių vartotojus. Įdiegus maisto saugos vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 22000 reikalavimus, pasikeičia bendrovės požiūris – įsigalioja prevencinis mąstymas, kas užtikrina nuoseklų ir saugų gamybos procesą. 

 

  • Medicinos priemonių vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 13485:2016 standarto reikalavimus

Tarptautinis standartas LST EN ISO 13485 yra skirtas medicinos priemonių (prietaisų) gamintojams. Įdiegus šį standartą po atitikties įvertinimo pagal direktyvos 93/42/EEC reikalavimus, gamintojui leidžiama medicinos priemones (prietaisus) ženklinti CE ženklu ir parduoti Europos Sąjungos rinkoje.

 

Medicinos prietaisų gamintojas privalo užtikrinti, kad galutinei medicinos prietaisų kontrolei bus taikoma įdiegta kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 13485 reikalavimus.

 

 

REIKALINGA KONSULTACIJA?

_______________________________________________________________________________


Skambinkite nurodytais telefonais arba rašykite el. paštu info@versloaljansas.lt.