Aplinkosaugos ir vadybos sistemų centras

UAB „Verslo Aljansas“ Aplinkosaugos ir vadybos sistemų centro tikslas – padėti įgyvendinti iškeltus tikslus, vykdant standartų ir teisės aktų reikalavimus.

Plačiau >>
Vadybos sistemų centras

Viena iš šiuolaikinės įmonės sėkmingos veiklos sąlygų yra gebėjimas pateikti rinkai kokybiškus produktus ir paslaugas, kurie atitiktų klientų poreikius. Įmonės konkurencingumą ženkliai didina įdiegtos vadybos sistemos, kurios skatina nuolat kelti gaminių ir paslaugų kokybę, tenkinti augančius klientų reikalavimus.

 

UAB „Verslo Aljansas“ konsultantai atliks vadybos sistemų vidaus auditus, konsultuos diegiant, prižiūrint, atnaujinant, įgyvendinant vadybos sistemų standartus.

 

  • LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos standartas 

ISO 9001 sertifikatas Jums atveria užsienio rinkas, palengvina eksportą bei išplečia galimybes dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose.

 

Įsidiegę kokybės vadybos sistemą, Jūs gerinate įmonės tvarką, tobulinate įmonės valdymo struktūrą, darbuotojai aiškiau supranta įmonės tikslus, procesus. Svarbiausia tai, kad klientai gali labiau pasitikėti Jūsų produktais ir darbo kokybe. Įmonės, įsidiegusios ISO 9001 standartą, Europos verslo praktikoje traktuojamos kaip solidūs partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius tikslus ir kokybę.

 

  • LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas

Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, pasiruošti griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, gerinti įmonės įvaizdį, darbo sąlygas, santykius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių. 

 

  • LST EN ISO 45001:2018 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas

Įdiegta veikianti sisteminga ir visuotinė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra efektyvus įrankis mažinant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skaičių darbe bei organizacinio pobūdžio darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus įmonėje. Taip pat ji gerina įmonės įvaizdį ir atveria galimybes dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. 

 

Pagrindinis standarto LST EN ISO 45001 tikslas – darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų efektyvus įgyvendinimas įmonėje.

 

  • LST EN ISO 13485:2016 Medicinos priemonių vadybos sistemos standartas

Tarptautinis standartas LST EN ISO 13485 yra skirtas medicinos priemonių (prietaisų) gamintojams. Įdiegus šį standartą po atitikties įvertinimo pagal direktyvos 93/42/EEC reikalavimus, gamintojui leidžiama medicinos priemones (prietaisus) ženklinti CE ženklu ir parduoti Europos Sąjungos rinkoje.

 

Medicinos prietaisų gamintojas privalo užtikrinti, kad galutinei medicinos prietaisų kontrolei bus taikoma įdiegta kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 13485 reikalavimus.