Aplinkosaugos ir vadybos sistemų centras

UAB „Verslo Aljansas“ Aplinkosaugos ir vadybos sistemų centro tikslas – padėti įgyvendinti iškeltus tikslus, vykdant standartų ir teisės aktų reikalavimus.

Plačiau >>
Aplinkosaugos centras

Šiandieninėje aplinkoje veikiantis verslas susiduria su tvarumo poreikiu, kadangi keičiasi organizacijoms taikomi standartai, griežtėja aplinkos apsaugos reikalavimai ir didėja visuomenės susidomėjimas tvariu verslo valdymu bei plėtra. Stebima tendencija, jog vis daugiau klientų iš paslaugų tiekėjų reikalauja tinkamo ir atsakingo požiūrio į mus supančią aplinką.

 

Dažniausiai vartotojų pasirinkimą bei pasitenkinimą paslaugomis lemia ir tai, ar verslas laikosi aplinkosaugos standartų, rūpinasi gamta ir savo veikloje siekia tvarumo. Kartu galime siekti minimizuoti neigiamą poveikį aplinkai taikant prevencinį požiūrį (prevencines priemones) nustatant rizikas, vystant tvarias aplinkosaugines technologijas, ugdant darbuotojų aplinkosauginę atsakomybę.

 

UAB „Verslo Aljansas“ specialistai, turintys vertingų praktinių žinių ir patirties, pasiruošę Jums padėti įgyvendinti iškeltus tikslus aplinkos vadybos srityje, vykdyti teisės aktų reikalavimus, užtikrinant aplinkos apsaugą organizacijoje, bei teikti konsultacijas įvairiais aplinkosauginiais klausimais.

 

Gamintojams ir importuotojams (pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita):

 

 • Ruošiame privalomuosius dokumentus – aplinkosaugos apskaitų vedimo tvarkas, metodikas, bei įsakymus;
 • Registruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Sudarome gaminių/prekinių vienetų sąrašus;
 • Rengiame pakuočių apskaitos dokumentus ir teikiame duomenis GPAIS;
 • Pildome metines mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas (FR0524).

Įmonėms, kurių veikloje susidaro atliekos (atliekų susidarymo apskaita):

 

 • Parengiame atliekų susidarymo apskaitos tvarkas bei įsakymus dėl atsakingų asmenų skyrimo;
 • Pildome atliekų susidarymo apskaitos žurnalus (GPAIS);
 • Rengiame ir teikiame atsakingoms institucijoms atliekų susidarymo metines ataskaitas (GPAIS);
 • Atliekame atliekų rūšiavimo bei pridavimo jas surenkančioms įmonėms kontrolę.

Cheminių medžiagų importuotojams, platintojams, gamintojams bei naudotojams:

 

 • Rengiame cheminių medžiagų ir mišinių suvestines;
 • Teikiame duomenis apie chemines medžiagas ir mišinius naudojantis AIVIKS;
 • Rengiame ir teikiame organinius tirpiklius (LOJ) naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas valstybinėms institucijoms.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą vykdančioms įmonėms (autoservisams):

 

 • Ruošiame privalomuosius dokumentus – aplinkosaugos apskaitų vedimo tvarkas, svorio nustatymo metodikas bei įsakymus;
 • Identifikuojame ir ženkliname susidarančias atliekas;
 • Pildome transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto atliekų apskaitos žurnalus;
 • Rengiame ir teikiame atliekų apskaitos metines ataskaitas valstybės institucijoms;
 • Užpildome veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją valstybės institucijoms.

Aplinkosaugos auditas:

 

Atliekame išsamius Aplinkosaugos ir Vieningos pakuočių, gaminių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) auditus, įvertiname Jūsų įmonės vykdomos ūkinės veiklos atitiktį jai taikomiems aplinkosauginiams reikalavimams, teikiame audito ataskaitas su rekomendacijomis ir gerinimo galimybėmis nustatytiems trūkumams ir problemoms šalinti, taip sumažiname Jūsų riziką pažeisti aplinkos apsaugos reikalavimus.

 

Aplinkosaugos konsultacijos:

 

 • Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita (GPAIS);
 • Atliekų identifikavimas ir tvarkymas;
 • Cheminės medžiagos ir mišiniai (AIVIKS). Taršos šaltiniai ir jų išmetami teršalai;
 • Mokesčiai už aplinkos teršimą ir deklaracijos;
 • Teisiniai reikalavimai ir jų taikymo praktika ūkinėje veikloje;
 • Kiti aktualūs aplinkosaugos klausimai.

Kita:

 

 • Teikiame individualius mokymus įmonių darbuotojams dėl atliekų susidarymo apskaitos, pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos bei kitų aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo;
 • Dalyvaujame ir atstovaujame klientą patikrinimuose, kuriuos atlieka institucijos, atsakingos už valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.